FSC

1ims
Rozbudowany i w pełni konfigurowalny program klasy ERP

Kompleksowa obsługa Twojego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie ERP o bogatej funkcjonalności, w pełni dostosowane do Twoich potrzeb. Elastyczność i skalowalność systemu 1ims zapewnia optymalizację wszelkich procesów biznesowych zachodzących w firmie. Dzięki prostocie obsługi i ergonomii pracy spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających przedsiębiorstw.

Infolinia produktowa +48 12 638 14 32
1ims jest elastyczny, skalowalny, przyjazny dla użytkownika i bezpieczny

Od wielu lat tworzymy oprogramowanie dla firm, więc doskonale zdajemy sobie sprawę z niepowtarzalności każdej z nich. System 1ims jest w pełni skalowalnym rozwiązaniem, zbudowanym z niezależnych modułów, co pozwala nam na indywidualnie podejście do każdego z klientów. Obsługujemy zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Już od samego początku jesteśmy w stanie zapewnić Twojej firmie funkcjonalności dostosowane do aktualnych potrzeb.

 

Optymalizacja procesów

Czas uprościć procedury, wykryć tzw. “wąskie gardła”. Na podstawie odpowiednich analiz przedwdrożeniowych nasi konsultanci pomogą zoptymalizować działanie Twojego przedsiębiorstwa. Optymalizacja procesów pozwoli Ci zapewnić odpowiedni przepływ informacji i wyeliminować niepotrzebną biurokrację.

System 1ims pozwala na sprzężenie wszystkich oddziałów firmowych w jedną aplikację bazodanową, która zapewni kompleksowy obieg dokumentów w całej firmie. Wymiana danych między oddziałami może odbywać się w czasie rzeczywistym. Trzymaj rękę na pulsie.

Efektywność i organizacja pracy

Organizuj, motywuj i zarządzaj działaniami swoich pracowników. Wszystko to dzięki rozbudowanym możliwościom kontrolingowym systemu 1ims opisanym w dziale funkcjonalność. W zależności od profilu działalności Twojej firmy zapewnimy odpowiednie narzędzia monitorowania i utrzymywania jakości pracy wykonywanej przez Twój zespół.

Dostęp do informacji i ochrona danych

Zapewniamy ciągły wgląd w historię Twoich danych. Nawet po kilku latach pracy systemu będziesz w stanie analizować wydajność Twojej firmy.

Decyduj o tym, kto z Twoich pracowników będzie miał wgląd w poufne informacje firmowe. Zaawansowany moduł do zarządzania uprawnieniami użytkowników pozwoli odpowiednio doprecyzować możliwości podglądu i edycji ważnych danych Twojego przedsiębiorstwa.

Podniesienie jakości obsługi klienta

1ims wspierając sektor Business-to-Business zdecydowanie poprawi Twoje relacje z klientami. Udostępnij szczegółowe informacje o stanie realizacji zamówień, rozliczeń lub aktualnych cennikach. Wszystko to możliwe dzięki dedykowanym aplikacjom klienckim lub pełnej integracji 1ims z odpowiednio przygotowaną stroną internetową. Wyprzedź konkurencję stając się firmą przyjazną Twoim obecnym i przyszłym klientom.

Elastyczność procesów sprzedaży

System 1ims w pełni zajmie się procesem sprzedaży. Zaczynając od ewidencji zamówienia od klienta, poprzez rezerwację towaru, a kończąc na wystawieniu dokumentów sprzedaży. W przypadku firm produkcyjnych możemy rozbudować funkcje 1ims o tworzenie kalkulacji i ofert z zamówienia kontrahenta oraz o automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych. Oprogramowanie umożliwia również konfigurację m.in. faktur proforma, faktur zaliczkowych, specyfikacji załadunku w zależności od miejsca dostawy etc.

Proces sprzedaży
Limity kredytowe

Gwarantujemy pełną kontrolę nad kontrahentami pod kątem ich ew. zaległości finansowych. W prosty sposób można ustanowić blokady w generowaniu dokumentów z odroczonym terminem płatności. System przewiduje kilka rozwiązań problemu “nieterminowych klientów” jako progów kredytowych lub maksymalnych terminów płatności.

Polityka handlowa i sieci handlowe

Rozbudowany i zmienny moduł zarządzania cenami pozwoli Ci skonfigurować dowolną politykę cenową i przypisać konkretny cennik do grupy klientów lub indywidualnych firm według dowolnych kryteriów. 1ims jest również dobrze przystosowany do zarządzania procesami w dużych sieciach handlowych.

Sprzedawcy i prowizje

Zautomatyzuj Twoje rozliczenia z tytułu prowizji handlowej. Przypisz handlowca do kontrahenta, określ procent od obrotu lub zysku na danym kliencie i w dowolnej chwili generuj raport prowizji handlowych.

Transakcje walutowe

Eksportujesz towar? Sprzedajesz na terenie UE? Dokumenty sprzedaży wystawiane mogą być również w walutach obcych. Dla każdego dokumentu oprócz waluty zapisywany jest również kurs. A wszystkie wydruki dokumentów tworzymy według wyznaczonych przez Ciebie standardów.

Programy lojalnościowe

Zdajemy sobie sprawę, że dobrze skonstruowany program lojalnościowy może znacznie zwiększyć przywiązanie klienta do Twojej firmy lub marki. Dlatego 1ims pomaga zarządzać kartami lojalnościowymi, voucherami itp. Ułatwia również analizę skuteczności, dzięki opcji generowania szczegółowych raportów.

Połączenie z WWW

Zarządzaj swoim serwisem lub sklepem WWW bezpośrednio z systemu 1ims, który umożliwia centralne zarządzanie bazą danych produktów oraz klientów. Dzięki tej opcji możesz realizować zamówienia złożone przez klientów na stronie WWW. Pełna integracja z serwisem WWW pozwoli również na wgląd kontrahentów w swoje aktualne rozliczenia, etap realizacji swoich zamówień, bieżące warunki handlowe etc.

CRM
Zarządzanie relacjami

Prosty, lecz bardzo funkcjonalny moduł CRM pomoże Tobie i Twoim pracownikom usystematyzować kontakty z kontrahentami. Moduł umożliwia ewidencję wielu aspektów budowania i utrzymywania relacji z klientem. Pomaga pamiętać o umówionym kontakcie dzięki przypomnieniom, które automatycznie wyświetlą się podczas pracy w systemie w ustalonym wcześniej terminie.

Monitoring efektywności pracowników

Na podstawie wprowadzanych kontaktów jesteś w stanie kontrolować czas pracy, skuteczność i sumienność Twoich pracowników oraz rozliczać ich z powierzonych zadań. Istniejące narzędzia w formie raportów oraz listy otwartych kontaktów już w pierwszych tygodniach ukażą Ci jak funkcjonuje Twój dział handlowy.

Rejestr zakupów krajowych i zagranicznych

Doskonal procedury zakupowe. Dzięki 1ims, Twoi logistycy na podstawie wielu czynników np. stanu minimalnego, współczynników rotacyjnych lub bieżących oraz archiwalnych zamówień klientów są w stanie tworzyć zamówienia do dostawców. Utworzone zamówienia mogą zostać wyeksportowane za pośrednictwem zdefiniowanych plików (np. xml) lub bezpośrednio przez system EDI – elektroniczna wymiana dokumentów.

Zarządzanie zakupami

Intrastat

Generuj deklaracje Instrastat zawierające wszystkie niezbędne dane (kod taryfy celnej CN, kraj pochodzenia towaru, masę netto, deklarowaną wartość i ilość). Dokumenty mogą być drukowane lub eksportowane do plików zgodnych ze standardem obowiązującym przy składaniu deklaracji w formie elektronicznej.

E-faktury, Archiwizacja

Korzyści ze stosowania e-faktur są niewątpliwie duże i to zarówno dla firmy jak i dla środowiska. Umożliwiliśmy przechowywanie oraz archiwizację e-faktur. Przy każdym dokumencie faktury zakupowej istnieje opcja zapisu w formacie elektronicznym. Cały proces można usprawnić poprzez uruchomieniu modułu EDI. To moduł umożliwiający elektroniczną wymianę dokumentów i odczyt bezpośredni w systemie 1ims. Dzięki automatycznemu systemowi archiwizacji dane trafiają bezpośrednio na serwer bazodanowy, gdzie są przechowywane i archiwizowane.

Metody wyceny, informacje ogólne.

Zapewniamy dogodne rozwiązania dotyczące metody rozchodów towarów z magazynu. System 1ims obsługuje metody FIFO lub LIFO, które dodatkowo możemy rozszerzyć o wybór wg. numeru seryjnego, partii towaru lub ew. cechy danego towaru. Dla firm produkcyjnych przygotowaliśmy model wyceny na podstawie ceny ewidencyjnej. Obsługujemy magazyny celne wraz z obiegiem wszystkich potrzebnych dokumentów.

Magazyn
Dostępność informacji

Intuicyjność to jedna z głównych zalet 1ims. Program umożliwia łatwy dostęp do informacji o aktualnych ilościach i wartościach na poszczególnych magazynach lub oddziałach. Zdecydowanie ułatwia to pracę nad zamówieniami wewnętrznymi i przesunięciami międzymagazynowymi, które również znajdziesz w systemie. Ponadto, w prosty sposób uzyskasz informację o miejscu składowania towaru, minimalnym stanie czy też przejrzysz historię rozchodów i przyjęć.

Inwentaryzacja

Usprawniając żmudny obowiązek inwentaryzacji staraliśmy się zautomatyzować wszelkie procesy dotyczące jej przebiegu. Pełna integracja 1ims z kolektorem danych zdecydowanie przyspiesza procedurę samego rozliczenia inwentaryzacji. Udostępniliśmy również możliwość rozliczenia inwentaryzacji na konkretny dzień.

 

Produkcja
Integracja

Pełna integracja 1ims ze wszystkimi modułami systemu zapewnia kompleksowe rozwiązania z ogromem możliwości analitycznych. Oto kolejne funkcjonalności dostępne w ramach tego procesu.

Zapytanie klienta. Na podstawie zapytania, dział handlowy w prosty sposób generuje kalkulację zlecenia produkcyjnego uwzględniającą wszystkie czynniki i operacje zachodzące podczas produkcji (od podstawowych tj. wartości surowca, poprzez koszty transportu do hipotetycznego kosztu pracy maszyn). Dane do kalkulacji mogą zostać pobrane również z zewnętrznych systemów. Na podstawie utworzonej kalkulacji system 1ims tworzy ofertę dla klienta. Po akceptacji oferty automatycznie powstanie zlecenie produkcyjne, które w późniejszych etapach zostanie rozplanowane terminowo. Dodatkowo, aby usprawnić działanie i synchronizację działów logistyki z produkcją, istnieje funkcja utworzenia zamówienia zakupu surowców z powstałych zleceń produkcyjnych.

Możliwości i wieloetapowość

W systemie 1ims przewidzieliśmy możliwość produkcji wyrobu gotowego z podziałem na etapy. Na każdym z etapów opcjonalnie powstanie półprodukt, który będzie brał udział w dalszym procesie. Ilość etapów produkcyjnych jest nieograniczona i zależy od potrzeb wykorzystywanej technologii. Przy produkcji wyrobów gotowych lub półproduktów oprócz określenia surowców istnieje możliwość definiowania operacji np. cięcia, gięcia etc., które mogą być przypisane do konkretnej maszyny lub/i zespołu pracowników. Ilość operacji jest dowolna, 1ims umożliwia nadanie im odpowiedniej kolejności wykonywania, co pozwoli utrzymać zgodność z ciągiem produkcyjnym oraz szczegółową analizę poszczególnych etapów produkcji. System pozwala również na dodanie dodatkowego składnika/operacji lub podmienienie właściwego surowca na substytut. Przewidzieliśmy też możliwości kooperacji przy konkretnych etapach produkcji. Wszystko to, aby Twój nowy system był elastyczny i przystosowany do specyfiki pracy w dziale produkcyjnym. Dodatkowo system obsługuje automatyczne generowanie dokumentów RW, PW i ew. strat / ubytków.

Rozliczenie czasu pracy

Optymalizuj procesy, usprawniaj produkcję. 1ims daje Twojej firmie nieograniczone możliwości rozliczenia czasu pracy pracowników i maszyn. Korzystając z określonych norm czasowych dla poszczególnych wyrobów gotowych lub półproduktów, podanych na kartach technologicznych, jesteśmy w stanie przedstawić Ci hipotetyczny czas, w którym dane zlecenie powinno zostać wykonane. Co więcej, porównamy Twoje określone normy czasowe z rzeczywistym czasem pracy. 1ims dzięki modułowi czytników kodów kreskowych będzie ewidencjonował każdą z operacji wykonywanych przez pracownika i maszynę. Dodatkowo w rozbudowanym module raportów i analiz pokażemy Ci ew. odchylenia od norm. Poznasz faktyczny cykl przebiegu realizacji zlecenia produkcyjnego.

Informacje, kontrola, harmonogramowanie

Popraw przepływ informacji pomiędzy działem produkcji i działem handlowym. Jedną z dodatkowych korzyści wynikających ze szczegółowego śledzenia cyklu produkcyjnego z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych jest szybki i bezpośredni dostęp do informacji o aktualnym etapie realizacji zlecenia. Użytkownicy posiadający uprawnienia mogą nadzorować przebieg procesu produkcji, co pozwoli na przekazanie rzetelnej informacji o statusie zamówienia do klienta. Dla osób zarządzających planami produkcyjnymi przygotowaliśmy wykres Gantta. Widnieją na nim wszystkie zaplanowane zlecenia produkcyjne wraz z aktualnym stanem obciążenia maszyn lub grup produkcyjnych. Harmonogramowanie odbywa się poprzez określenie dat lub przez przesunięcie każdego ze zleceń na wykresie Gantta. System kontroluję zaplanowany już czas pracy poszczególnych maszyn lub grup produkcyjnych, co wyeliminuje konflikt pomiędzy istniejącymi a nowo planowanymi zleceniami. Wiemy, że elastyczność podczas realizacji zleceń to podstawa funkcjonowania firm produkcyjnych, dlatego też każde ze zleceń w dowolnym czasie można przełożyć i wykonać w późniejszym terminie, zastępując go innym – priorytetowym. System umożliwia ewidencję pracy z możliwością podziału dnia produkcyjnego na trzy zmiany oraz z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Kontrola należności, zobowiązań

Popraw płynność finansową Twojej firmy. System 1ims zapewni nadzór nad terminową spłatą należności Twoich kontrahentów. Przewidzieliśmy kilka opcji blokad sprzedażowych. Jedną z nich jest ustanowienie progów kredytowych, druga pozwala na zdefiniowanie maksymalnego terminu płatności w dniach. Dodatkowo, dzięki systemowej możliwości przekazania szybkich uwag, które wyświetlają się zawsze przy fakturowaniu, usprawnisz kontakt działu finansowego z fakturzystami i przekażesz im informację o nieterminowych płatnościach klienta. Przejrzystość i dostępność informacji na pierwszym miejscu, dlatego też w każdym dowolnym module systemowym w kilka sekund sprawdzisz saldo kontrahenta – zaczynając od zamówień, poprzez rezerwacje aż do modułu sprzedaży. W szybki sposób wygenerujesz raporty należności z podziałem na Twoich handlowców, kierowników oddziałów, czy też dyrektorów regionalnych – wszystko dzięki narzędziu raportowania, które oddajemy w Twoje ręce.

Windykacja

Skutecznie egzekwuj i przypominaj Twoim kontrahentom o należnościach. Z każdego miejsca w systemie prosto z kartoteki klienta wygenerujesz: wezwania do zapłaty, informacje o odsetkach, potwierdzenia sald i inne dowolnie określone dokumenty lub zestawienia. W systemie istnieje również opcja wydruku zbiorczego, gdzie każdy z dłużników pojawi się na osobnej stronie. Dzięki temu, uzyskasz przygotowane do wysyłki wezwania do zapłaty, które odpowiednio zaprojektowane wystarczy włożyć do koperty i wysłać.

Finanse
Kasa

Program umożliwia obsługę stanowisk kasowych wraz z tworzeniem raportów kasowych. Odbywać się to może dla poszczególnych kas lub zbiorczo dla każdego z oddziałów. Dodatkowe zestawienia pozwolą dokładnie i staranie rozliczyć każdego z kasjerów.

Preliminarz

Świetne i przydatne narzędzie dla managerów lub właścicieli firm, umożliwiające szybkie i skuteczne decyzje finansowe. Zarządzaj Twoimi płatnościami, składaj dyspozycje wykonania przelewów i trzymaj rękę na pulsie. Do preliminarza trafiają planowane terminy spłat należności przez kontrahentów oraz firmowych zobowiązań.

Narzędzia analityczne
Analytical tools

Standardowo w module raportowym znajduje się ok. 30 rodzajów analiz, zaczynając od wieloprzekrojowych analiz sprzedaży i zysku, a kończąc na rozliczaniu czasu pracy pracownika. Elastyczność modułu raportów i analiz pozwala na generowanie indywidualnych zestawień, zgodnych z Twoimi potrzebami. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym rozwiązaniom ważne informacje dotrą do właściwych osób, a Ty poprawisz prosperity Twojej firmy.

Zewnętrzne urządzenia

System 1ims współpracuje z wieloma urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki fiskalne, drukarki etykiet lub monitory dotykowe.

Zewnętrzne systemy i urządzenia
Zewnętrzne systemy

System 1ims umożliwia eksport zgromadzonych danych do najpopularniejszych systemów finansowo-księgowych.

Prezentacja

Jesteś zainteresowany prezentacją systemu 1ims?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem zapytania w sekcji kontakt lub po prostu zadzwoń : +48 12 638 14 32.

AutoMarket
Oprogramowanie i aplikacja w chmurze dla dealerów i komisów samohodowych

Oprogramowanie do kompleksowego zarządzania salonem, komisem samochodowym. Uporządkuj informację o swoich pojazdach, jednym kliknięciem EKSPORTUJ ogłoszenia pojazdów na wiodące portale internetowe. Dodatkowo w prosty sposób generuj automatycznie umowy komisowe, umowy sprzedaży lub faktury VAT.

www.am24.online
AutoMarket
Infolinia produktowa +48 12 638 14 32
Kurier
Nasze rozwiązanie dla firm logistycznych

System Kurier to program dedykowany firmom zajmującym się przesyłkami kurierskimi. Aplikacja umożliwia zarządzanie, ewidencję i kontrolę przesyłek od momentu ich nadania aż do chwili odebrania przez adresata. Dzięki połączeniu najnowszych technologii zminimalizowaliśmy czas potrzebny do obsługi zleceń i udostępniliśmy wgląd w pełną historię przesyłki. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami produktu.

Infolinia produktowa +48 12 638 14 32

Zwiększenie wydajności pracy

Wykorzystując najnowszą technologię wspomóż i usprawnij codzienną pracę Twojej załogi. Czytniki kodów kreskowych wraz z drukarkami zwiększają wydajność Twojej firmy kurierskiej i pozwala realizować więcej zleceń. Dodatkowo możesz organizować pracę i motywować swoich pracowników. Wszystko to dzięki rozbudowanym możliwościom kontrolingowym systemu Kurier. Rozliczaj ich z czasu i historii dostarczenia każdej przesyłki, w prosty sposób analizuj przebytą drogę każdego z kurierów. Trzymaj rękę na pulsie.

Podniesienie jakości świadczonych usług

System kurier wspierając sektor Business-to-Business zdecydowanie poprawi Twoje relacje z klientami. Udostępnij szczegółowe informacje o stanie realizacji przesyłki lub aktualnych rozliczeniach. Wszystko to jest możliwe dzięki dedykowanym aplikacjom klienckim lub pełnej integracji systemu Kurier z odpowiednio przygotowaną stroną internetową. Wyprzedź konkurencję i stań się przyjazną firmą dla Twoich obecnych i przyszłych kontrahentów.

Ewidencja przesyłek

Oprócz przejrzystego i przyjaznego wyglądu aplikacji dla użytkownika, w każdym z dostępnych modułów wprowadziliśmy opcję obsługę czytników kodów kreskowych wraz z funkcjami skrótów klawiszowych. Możliwość importu przesyłek z popularnych formatów typu txt, csv, xls itp. zdecydowanie przyśpieszy wprowadzanie ich do systemu, a wbudowane mechanizmy filtrów w przeglądaniu zleceń poprawią dostęp do informacji. Obsługa drukarek kodów kreskowych pozwoli na automatyzację oznaczenia przesyłki co bezpośrednio wpłynie na ergonomię i wydajność pracy.

Przesyłki
Dyspozycja przesyłek

Moduł umożliwia w pełni zautomatyzowane zarządzanie zleceniami. Dzięki zdefiniowanym rejonom przypisanym poszczególnym kurierom przypisanie przesyłek do danego kuriera odbywa się natychmiastowo. Aktualny wgląd w ilość oraz stan przesyłek dla poszczególnych kurierów pozwala na zoptymalizowanie wydajności pracy doręczycieli. W praktyce oznacza to możliwość generowania zestawień dla każdego kuriera zawierających informacje o liczbie oczekujących zleceń w porównaniu do innych kurierów w wybranym rejonie.

Systemy śledzenia przesyłek

Moduł, dzięki któremu kompleksowo, krok po kroku analizowana jest przebyta przez przesyłkę droga (czas, ilość km itp.). Wszystkie szczegółowe dane zapamiętywane są w historii danej przesyłki oraz przy kurierze dostarczającym tę przesyłkę.

Obsługa nadawców masowych

Dzięki aplikacji klienckiej Kurier Lite umożliwisz swoim kontrahentom szczegółowy wgląd w historię oraz śledzenie swoich przesyłek. Na bieżąco będą mogli zlecać nowe przesyłki, które automatycznie trafią do Twojego centralnego systemu KURIER. Zaawansowane uprawnienia pozwolą na dostosowanie udostępnianych informacji. To Ty zadecydujesz co i w jaki sposób zobaczy Twój kontrahent. Kurier Lite w wersji klienckiej obsługuje również import zleceń z zewnętrznych systemów operacyjnych. Wszystko po to, aby maksymalnie uprościć i usprawnić zlecenia które trafiają do realizacji w Twojej firmie.

Urządzenia zewnętrzne i integracja z www
Terminal mobilny

System Kurier wykorzystuje najnowsze technologie. Mobilny terminal wyposażony w skaner kodów kreskowych z bezprzewodowym dostępem do sieci dostarcza aktualne informację o statusie danej przesyłki. Zebrane informacje automatycznie trafiają do centrali, gdzie, w zależności od ustawień, podlegają publikacji na WWW dla odbiorcy i zleceniodawcy.

Integracja z WWW

System Kurier pozwala na publikowanie danych na Twojej stronie WWW, umożliwiając każdemu z kontrahentów posiadającemu dostęp sprawdzenie aktualnego stanu swojego zlecenia oraz wprowadzenia lub zaimportowania kolejnego. Uprość procedury przyjmowania nowych zleceń – Tobie i Twoim kontrahentom.

Rozliczenia z kontrahentami

Dla uproszczenia rozliczeń z kontrahentami powstał moduł, gdzie łatwo rozliczysz się ze zrealizowanych zleceń z uwzględnieniem stawek dla danego kontraktu/umowy. Dodatkowo w celu kompletnej automatyzacji wygenerujesz faktury, które zintegrowane z modułem obsługi elektronicznych dokumentów (EDI) trafią do kontrahenta.

Rozliczenie kurierów

Na podstawie zebranych danych z modułu Śledzenie przesyłek oraz Mobilny terminal udostępniamy możliwość szczegółowego rozliczenia pracownika z czasu, przebytej drogi oraz ilości zrealizowanych zleceń. Możliwość przypisania konkretnych stawek do pracowników dotyczących przepracowanej roboczogodziny itp. pozwoli na szybkie i łatwe wygenerowanie zestawień z kwotami końcowymi.

Raportowanie

Prezentacja

Jesteś zainteresowany prezentacją systemu Kurier?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem zapytania w sekcji kontakt lub po prostu zadzwoń : +48 12 638 14 32.

1ims dla FSC
1ims dla FSC jest systemem typu ERP, który będzie wspierać posiadany przez Państwa międzynarodowy certyfikat FSC.

System przeznaczony jest dla firm produkcyjno-handlowych, a jego celem jest ułatwienie ewidencji surowca i produktu gotowego pod kątem certyfikacji FSC. Jest to narzędzie w pełni przystosowane do przeprowadzania corocznych auditów FSC. Dbamy o to, by nasz system spełniał wąsko określone standardy certyfikacyjne FSC, tak aby Państwo mogli nieustannie korzystać ze światowej marki jakości FSC.

Infolinia produktowa +48 12 638 14 32

Oznaczenia FSC

Oznaczenia FSC w systemie pozwolą na kategoryzację surowców oraz wyrobów gotowych, co umożliwia szczegółową analizę przepływu surowca danej grupy kategorii FSC – od zamówienia i zakupu poprzez zlecenia produkcyjne, kończąc na dokumentach handlowych.

Skorzystaj z wszystkich innych funkcji 1ims

Dzięki 1ims dla FSC możesz korzystać ze wszystkich innych funkcji 1ims przeznaczonych do monitorowania procesów sprzedaży, produkcji, finansów, zarządzania zakupami, narzędzi analitycznych itp.

 

 

 

 

Prezentacja

Jesteś zainteresowany prezentacją systemu 1ims dla FSC?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem zapytania w sekcji kontakt lub po prostu zadzwoń : +48 12 638 14 32.

Więcej rozwiązań
Systemy dedykowane, strony internetowe, usługi informatyczne

Szukasz systemu? Nie znalazłeś odpowiedniego oprogramowania? Stworzymy, dopasujemy, zoptymalizujemy i wdrożymy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Zadbamy o Twój wizerunek w Internecie. Przygotujemy dla Ciebie internetową wizytówkę, zgodną z najnowszymi trendami obowiązującymi w sieci Web.

Oferujemy pełen zakres usług związanych ze stałym wsparciem technicznym w kwestiach informatycznych.

Infolinia produktowa +48 12 638 14 32
Systemy dedykowane

Każdy rynek, w każdej branży jest trudny, nasycony i mocno konkurencyjny. Zbudowanie systemu dedykowanego pozwoli na prześcignięcie konkurencji. A każde innowacyjne rozwiązanie da możliwość zrobienia kroku dalej i trafi bezpośrednio w potrzeby przyszłego kontrahenta, co zwiększy szanse na upragniony sukces. Dopasuj się do rynku, wykorzystując nowoczesne technologie w biznesie.

Analiza i cele
Wstępna analiza biznesowa, określenie zakresu i celu projektu

Masz już wstępną koncepcję funkcjonowania Twojego nowego systemu? Przedstaw nam swoją wizję a my zajmiemy się resztą. Skorelujemy Twoje pomysły z rzeczywistością i razem dobierzemy odpowiednie rozwiązania. Jeśli nie masz gotowego konceptu, a chciałbyś usprawnić funkcjonowanie twojej firmy, przeprowadzimy analizę podczas której przyglądniemy się procesom zachodzącym w Twoim przedsiębiorstwie. Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia zaproponujemy Ci optymalne rozwiązania.

Przygotowanie propozycji modelu biznesowego

Po przeprowadzonych analizach, mając określony cel oraz znając zakres projektu, przedstawimy Ci model biznesowy, w pełni dopasowany do obecnej sytuacji rynkowej i potrzeb Twojej firmy. Model ten będzie na tyle elastyczny i otwarty, by mógł zrealizować stawiane przed nim cele oraz sprostać ciągłej ekspansji i przyszłemu rozwojowi Twojej firmy. Na tym etapie szczegółowo poznasz cykle, możliwości i funkcjonalność rozwiązania dedykowanego Twojemu przedsiębiorstwu.

Rozwiązanie

Implementacja i wsparcie
Implementacja i wsparcie

W ostatniej fazie sukcesywnie zaimplementujemy Twoje nowe rozwiązanie biznesowe. Oddamy w Twoje ręce funkcjonalny system dający moc nowych możliwości. Zapewnimy kompleksowe wsparcie i systematyczne szkolenia na każdym etapie współpracy.

 

Usługi, outsourcing IT

Współcześnie technologie informatyczne są nieodzownym elementem poprawnego funkcjonowania każdej firmy. Ciągły rozwój całej szeroko pojętej gałęzi IT niesie ze sobą nowe możliwości usprawnienia działalności przedsiębiorstw. Dlatego też oferujemy pełen zakres usług związanych z nieprzerwanym wsparciem technicznym w zakresie obsługi informatycznej, które pozwolą Ci zaoszczędzić środki i zwiększyć jakość zastosowanych rozwiązań. Zaufaj profesjonalistom. Proponujemy wsparcie w zakresie:

Hardware i software
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Doradzimy i dobierzemy odpowiedni sprzęt do profilu Twojej firmy. Zaopatrujemy klientów we wszystkie kategorie sprzętu – od urządzeń peryferyjnych, aż po rozbudowane serwery. Polegamy wyłącznie na sprawdzonych urządzeniach i oprogramowaniu renomowanych firm. Dostarczony sprzęt uruchamiamy, konfigurujemy oraz integrujemy z istniejącą infrastrukturą.

Projektowanie sieci internetowych

Wiedza i odpowiednie zaplecze techniczne pozwalają nam na kompleksowe wykonanie sieci komputerowych i telefonicznych. Zaprojektujemy sprawdzone i niezawodne rozwiązania w oparciu o nowoczesny sprzęt renomowanych producentów.

Sieci

Szkolenia
Szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu obsługi pakietów Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point), a także z technik wykorzystania Internetu jako narzędzia do pracy.

Serwis, sprzedaż urządzeń fiskalnych

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia autoryzowanego serwisu urządzeń fiskalnych.

Urządzenia fiskalne

Strony internetowe

Nasz dział stron www zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie tworzenia stron internetowych.

Wykonujemy: projekty graficzne, oprogramowanie CMS (dysponujemy szeroką gamą gotowych rozwiązań, jak również tworzymy rozwiązania dedykowane), pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych.

Tworzone przez nas strony są zgodne z obowiązującymi standardami, uwzględniając przy tym najnowsze technologie informatyczne.